Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Länsimoottori Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).

1. Rekisterinpitäjä
Länsimoottori oy
Y-tunnus: 2026092-6
Tukikohdantie 1, 21870 Riihikoski
Puhelin: 0503500234

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tuure Sundberg
Tukikohdantie 1, 21870 Riihikoski
tuure.sundberg@lansimoottori.com
Puhelin: 0503500234

3. Rekisterin nimi

  • Länsimoottorin asiakasrekisteri (Nettix)
  • Manuaalinen paperiaineisto
  • Sähköpostipalvelimet

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Länsimoottori Oy:n asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n mukaisesti asiakassuhteiden hoitamiseen. Henkilötietojen käsitteleminen liittyy muun muassa uuden tai käytetyn auton hankintaan, jälkimarkkinointipalveluun, rahoitukseen tai edellä mainittujen palveluiden lisäpalveluihin. Tietojen käsittelemisen perusteena on näihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto, liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen tai muu asiallinen yhteys. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää Länsimoottori Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin, profilointiin, markkinointikilpailuihin, mielipidetutkimuksiin, etämyynti- ja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimin tavoin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

– Etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, kieli, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, rekisteröidyn omistama tai hallitseman ajoneuvon tiedot, kuten rekisterinumero ja huoltotiedot
– Yrityksen nimi, yrityksen y-tunnus, yhteystiedot, yhteyshenkilöntiedot
– Ostohistoria
– Markkinointiluvat ja -kiellot
– Asiakassuhteeseen liittyvä viestintähistoria

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään pääsäännöllisesti henkilökohtaisesti rekisteröidyltä asioinnin yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä tai täydentää myös Trafin, väestörekisterin tai muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelleTietoja voidaan luovuttaa Länsimoottori Oy:n yhteistyökumppaneille. Muun muassa maahantuojien maahantuomien ajoneuvojen jälleenmyyjille tarkoitettuihin asiakaskantoihin, liittyen ajoneuvon takuuseen, huoltoon tai muihin ajoneuvoon liittyvissä asioissa. Tietoja voidaan myös luovuttaa rahoitusyhtiöille, rekisteröidyn asiakkaan suostumuksella.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriin luovutetut tiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoihin pääsy on rajattu niihin Länsimoottori Oy:n työntekijöihin, joilla on oikeus työtehtäviensä puitteissa käsitellä henkilötietoja, tai niihin henkilöihin joille on myönnetty käyttölupa rekisterin ylläpitäjältä.

a. Manuaalinen aineisto
Rekisterin manuaalinen aineisto on varastoitu lukittavaan tilaan ja tietoihin pääsee käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt, joilla on oikeus käsitellä tietoja. Henkilötietojen hävitys tehdään hyväksytyn käsittelytavan mukaisesti.

b. Tietojärjestelmiin tallennettu aineisto
Rekisteriin pääsy edellyttää käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttämistä. Tietojärjestelmä on suojattu ajankohtaisilla suojausohjelmilla ja palomuurilla. Rekisterin pitäjän tietokoneet ja tietoverkko on suojattu tietoturvaohjelmistoilla ja niiden päivitykset pidetään ajankohtaisina.

9.Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus pyytää mitä tietoja hänestä on tallennettu, mistä tiedot säännönmukaisesti hankitaan, sekä mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Tiedot luovutetaan asiakkaalle henkilökohtaisesti kirjallisena ja ymmärrettävässä muodossa. Tietojen tarkistuspyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti ja allekirjoitetulla pyynnöllä kohdassa 2 mainitulle henkilölle. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Mikäli edellisestä tietojen tarkastamisesta on kulunut alle vuosi, on rekisterinpitäjällä oikeus periä kohtuullinen maksu tietojen hakemisesta.

10. Kielto-oikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käyttämästä tietoja ja luovuttamasta niitä koskien suoramarkkinointia ja etämyyntiä koskien. Markkinointikieltoja koskevat pyynnöt voi esittää kohdassa 2 mainitulle henkilölle.

11. Korjausoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus esittää korjauspyyntö koskien hänen tietojaan, jos rekisterissä oleva tieto on virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Pyynnöt tulee esittää kohdassa 2 mainitulle henkilölle henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Henkilön tiedot voidaan myös poistaa henkilön halutessa, kun poistamisen esteenä ei ole sopimusasiallinen tai lakiin perustuva syy.

12. Evästeet

Palvelu käyttää niin sanottua cookie -toimintoa, eli evästeitä. Evästeitä käytetään anonyymien tilastotietojen keräämiseen www-sivujen käyttömääristä ja -tavoista Google Analytics -ohjelmalla ja Facebook -pikselin seurantakoodilla. Näitä tilastotietoja ei missään vaiheessa yhdistetä käyttäjien henkilötietoihin. Tämän palautteen avulla pyrimme jatkuvasti parantamaan www-sivujen sisältöä. Mikäli Internet-sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, hän voi kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste -toiminnon poiskytkemisen). Huomaa kuitenkin, että tällöin Internet-sivujen toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä.

13. Tietosuojaselosteen muuttuminen

Länsimoottori Oy kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla. Länsimoottori Oy suosittelee rekisteröityjä seuraamaan tietosuojaselostetta säännöllisesti.

Scroll to Top